09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,538,000
 • Bán 5,634,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23165.00
 • AUD18185.01
 • CAD18755.24
 • CHF25571.79
 • CNY3629.44
 • DKK3805.75
 • EUR28340.81
 • GBP32656.17
 • HKD3019.01
 • INR317.15
 • JPY218.09
 • KRW21.78
 • KWD79528.86
 • MYR5668.01
 • NOK2825.69
 • RUB335.31
 • SAR6377.57
 • SEK2803.40
 • SGD17651.99
 • THB751.30
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền