...
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,555,000
 • Bán 5,657,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23120.00
 • AUD18156.58
 • CAD18489.34
 • CHF25555.41
 • CNY3636.65
 • DKK3799.75
 • EUR28294.96
 • GBP32566.79
 • HKD3015.72
 • INR325.38
 • JPY220.05
 • KRW21.70
 • KWD78953.86
 • MYR5744.93
 • NOK2746.49
 • RUB344.99
 • SAR6365.14
 • SEK2790.03
 • SGD17608.30
 • THB776.13
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền